CTS-PHD1080P4XS2


Camera Hội nghị Cisco TelePresence Precision 40. CTS-PHD1080P4SX2 và CTS-P40-K9=