VIC3-4FXS/DID


Card Void-IP Cisco VIC3-4FXS/DID DÙNG CHO HỆ THỐNG VOID-IP VIC3-4FXS/DID

Thông tin sản phẩm

Giá
Bảo hành :12 tháng
Port : 4 port
POE : Không xác định
Throughput : Không xác định
Power : Không xác định
: 820

  • Card Void-ip Cisco VIC3-4FXS/DID được sử dụng để kết nối trực tiếp với điện thoại, máy fax và hệ thống khóa. Tạo đảo ngược cực pin và ID người gọi.
  • Cổng DID được sử dụng để cung cấp kết nối DID tại chỗ từ văn phòng trung tâm. Chỉ phục vụ các cuộc gọi đến từ PSTN.
  • Không hỗ trợ ID người gọi ở chế độ DID.


Cisco Wireless