Molex 74546-0840 50CM Cable Juniper EX4200


Molex 74546-0840 PCIe x8-x8 0.5m 28AWG Ejectors 10GB External

Thông tin sản phẩm

Giá
Bảo hành :12 tháng
Port :Update
POE : Không xác định
Throughput : Không xác định
Power : Không xác định
: 931

Molex 74546-0840 PCIe x8-x8 0.5m 28AWG Ejectors 10GB External


Cisco Wireless