Finisar FTLC1157RGPL6


Finisar FTLC1157RGPL6FB1 100G-CWDM4 Lite Transciever

Thông tin sản phẩm

Giá
Bảo hành :12 tháng
Port :Update
POE : Không xác định
Throughput : Không xác định
Power : Không xác định
: 253

Finisar FTLC1157RGPL6FB1 100G-CWDM4 Lite Transciever 

Cisco Wireless