CS-CODEC-PLUS


CS-CODEC-PLUS Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco Webex Codec Plus

Thông tin sản phẩm

Giá
Bảo hành :12 tháng
Port :Update
POE : Không xác định
Throughput : Không xác định
Power : Không xác định
: 370