Cisco AIR-CAP2702I-A-K9


Up to 1.27 Gbps Wireless Data Rates, IEEE 802.11ac, Ethernet Port, 2.4 GHz / 5 GHz

Thông tin sản phẩm

Giá
Bảo hành :12 tháng
Port :Update
POE : Không xác định
Throughput : Không xác định
Power : Không xác định
: 400

  • Up to 1.27 Gbps Wireless Data Rates
  • IEEE 802.11ac
  • Ethernet Port
  • 2.4 GHz / 5 GHz