CAB-STACK-50CM 72-2632-01


Cisco Stackwise CAB-STACK-50CM-Stack data 3750-50cm Stacking Cable

Thông tin sản phẩm

Giá
Bảo hành :12 tháng
Port :Update
POE : Có
Throughput : Không xác định
Power : Không xác định
: 208

Cisco Stackwise CAB-STACK-50CM 72-2632-01 - 50cm Stacking Cable

Cisco Wireless