N55-D160L3-V2


N55-D160L3-V2 Layer 3 DAUGHTER Card VERSION2 for Nexus 5548

Thông tin sản phẩm

Giá
Đặc biệt : Hàng Hiếm
Bảo hành :12 tháng
Port :Update
POE : Không
Throughput : Layer 3
Power : Không xác định
: 257

Table 1 shows the Quick Specs.

Product Code

N55-D160L3-V2=

Product Name

Layer 3 DAUGHTER Card VERSION2 for Nexus 5548

Product Type

Daughter Card

Application/Usage

Switching Network

Interfaces / Ports Details

2 x RJ-45 Network

1 x RJ-45 Network Management

1 x RJ-45 Console Management

1 x 4-pin Type A USB

Compatibility

Cisco Nexus 5548 Switch

Compare to Similar Items

Table 2 shows the comparison of N55-D160L3-V2= and N55-M160L3-V2=.

Product Code

N55-D160L3-V2=

N55-M160L3-V2=

Product Name

Layer 3 DAUGHTER Card VERSION2 for Nexus 5548

Layer 3 GEM

Product Type

Daughter Card

Expansion Module

Compatibility

Cisco Nexus 5548 Switch

Cisco Nexus 5596 SwitchCisco Wireless