Polycom CX5500 CODEC


Polycom CX5500 CODEC Unified Video Conference Station System 2201-64761-001

Thông tin sản phẩm

Giá
Bảo hành :12 tháng
Port :Update
POE : Không xác định
Throughput : Không xác định
Power : Không xác định
: 1369