Check Point PD-10


Check point PD-10 Security Gateway Appliance

Thông tin sản phẩm

Giá
Bảo hành :12 tháng
Port :Update
POE : Không xác định
Throughput : Không xác định
Power : Không xác định
: 205

1x Check point PD-10 Security Gateway Appliance

2x 10 Core SR1XR Intel Xeon E5-2660 v3

2x Power Cables

2x Power Supplies

1x CPAP-ACC-2-10F 10GBase SFP 10G Network Add-In Module

1x Silicom M42G8I80-CP2 8-Port Module

2x HD Caddy

1x Set of Rack Ears
Cisco Wireless


Cisco Wireless