WIC-2T


WIC-2T Cisco 2 Port Serial High-Speed WAN Interface Cards for Cisco 1600, 1700, 2600, 2600XM, 3620, 3640, 3660, 3631, 3745

Thông tin sản phẩm

Giá
Bảo hành :12 tháng
Port :Update
POE : Không
Throughput : Không xác định
Power : Không xác định
: 805

     _Hỗ trợ không đồng bộ với tốc độ tối đa (mỗi cổng) là 115,2 Kb / giây, tối thiểu 600 bps. Nếu bạn cần chạy ở tốc độ dưới 600 bps, hãy sử dụng cổng AUX thay thế.

         _Hỗ trợ đồng bộ với tốc độ tối đa 8 Mbps mỗi cổng.

         _Hỗ trợ một cổng ở tốc độ 8 Mbps khi được sử dụng trong các khe cắm WIC khe WMA của NMOS-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W hoặc NM-2W. Tất cả các cổng WIC khác trên mô đun mạng đó hoặc khung gầm Cisco 2600 không được sử dụng.

         _Hỗ trợ hai cổng với tốc độ 4 Mbps mỗi khi được sử dụng trong các khe cắm WIC chassis Cisco 2600 ở khay WIC nắp NMCH-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W hoặc NM-2W. Tất cả các cổng WIC khác trên mô đun mạng đó hoặc khung gầm Cisco 2600 không được sử dụng

         _Hỗ trợ 8 Mbps trên tất cả các cổng đồng thời trên 2691, 3725 và 3745. Không hạn chế. Tối đa sáu cổng với tốc độ 8Mb/giây.


    Cisco Wireless