Cisco Spark Room Kit TTC7-23


Cisco TTC7-23 Conference Webex Room Kit CS-KIT-S-UNIT

Thông tin sản phẩm

Giá
Bảo hành :12 tháng
Port :Update
POE : Có
Throughput : Không xác định
Power : Không xác định
: 182

Datasheet